مرکز جامع توانبخشی دکتر محمودی

.:: درباره مرکز جامع توانبخشی دکتر محمودی

 

مرکز جامع توانبخشی دکتر محمودی از نخستین کلینیکهای توانبخشی کشور است که کلیه خدمات توانبخشی تخصصی بیماریهای مغزی مانند سکته مغزی، ضربه مغزی و ام اس را ارائه می دهد. این خدمات شامل فیزیوتراپی، تمرین درمانی، آموزش راه رفتن به کمک تعلیق وزن (BWSTT)، تحریک مغناطیس مغز (تی ام اس) (TMS)، تحریک الکتریکی مغز (tDCS) و تمرین تعادل به کمک دستگاه وی می باشد. خدمات توانبخشی برای بیماریهای مفاصل و استخوان و ستون مهره ها توسط تیمی از کارشناسان و کارشناسان ارشد فیزیوتراپی انجام می شود که علاوه بر الکتروتراپی و مکانوتراپی، شامل سوزن درمانی، لیزر درمانی، کلاسهای آموزش وضعیت بدن (پاسچر) و تکنیکهای مختلف درمان دستی می باشد. هدف ما در این کلینیک ارائه بهترین خدمات توانبخشی به کمک تیمی از پزشکان و فیزیوتراپیستهای مجرب است. همچنین خدمات مربوط به مشکلات پا بخصوص جهت بیماران دیابتی و بیماران مبتلا به دردهای کف پا در این مرکز ارائه می شود که از جمله آن اسکن کف پا و ساخت کفی مخصوص خود فرد بر اساس مدل کامپیوتری پای فرد و تراش آن