مرکز جامع توانبخشی دکتر محمودی

.:: سکته مغزی، ضربه مغزی

 

تکنولوژی ها و روشهای درمانی جدید در توانبخشی سکته مغزی (قسمت چهارم)

این بخش به معرفی تکنولوژی توانبخشی در محیط واقعیت مجازی (Virtual Reality Rehabilitation) اختصاص دارد


تکنولوژی ها و روشهای درمانی جدید در توانبخشی سکته مغزی (قسمت سوم)

تحریک غیر تهاجمی مغز شامل تکنولوژیهای جدید تی ام اس (TMS) و تی دی سی اس (tDCS) می باشد.


عوامل مستعد کننده سکته مغزی

کدام عوامل شما را برای ابتلا به سکته مغزی مستعد می کنند؟


از کلینیک توانبخشی سکته مغزی، ضربه مغزی و ام اس چه انتظاری داشته باشیم؟

آنچه باید قبل از مراجعه به یک کلینیک توانبخشی عصبی بدانیم


انواع سکته مغزی

سکته مغزی چه انواعی دارد و چگونه اتفاق می افتد؟


بهترین زمان توانبخشی بعد از سکته مغزی (و ضربه مغزی)

توانبخشی بعد از سکته مغزی و ضربه مغزی باید هرچه سریعتر آغاز شود


تکنولوژی ها و روشهای درمانی جدید در توانبخشی سکته مغزی (قسمت دوم)

روش توانبخشی عملکردی با شدت بالا. در این روش تمرینات با توجه به زندگی روزمره طراحی شده و به دفعات زیاد در روز انجام می شوند


تکنولوژی ها و روشهای درمانی جدید در توانبخشی سکته مغزی (قسمت اول)

در ای